browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Promocje

Regulamin promocji „Studenci 10% tańszy abonament”

1. Studenci mają możliwość zakupu abonamentu w obniżonej cenie 10,80zł/szt.
2. Abonamenty nie są imienne ale obsługujący mogą (ale nie muszą) sprawdzić dokument potwierdzającego studenckość również przy wydawaniu posiłków a nie tylko przy zakupie abonamentu.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie Karnetu przez osoby trzecie.
3. Pozostałe zasady obowiązują identyczne jak w punkcie „Abonamenty” poniżej:

Regulamin „Abonamenty”: 

Podstawowe pojęcia:
Abonament (zgodnie z SJP PWN): «opłacone prawo do korzystania z jakichś usług; też: dowód uiszczenia takiej opłaty» w naszym lokalu tożsame również z „Karnet Abonamentowy”
– Abonamentowicz: przesympatyczny gość naszego lokalu który dokonał zakupu abonamentu akceptując warunki regulaminu;
- Obiad Abonamentowy: posiłek  w postaci Obiadu Dnia wydawany na miejscu (również wydawany na wynos: bez opłat pakowany w pojemniki Abonamentowicza lub za dodatkową opłatą w pozostałych przypadkach; również z dowozem za dodatkową negocjowalną opłatą, szczególną formą jest Obiad dla Seniora/Juniora.

1. Obiad abonamentowy kosztuje 12zł/szt. (dania wchodzące w skład obiadu kupowane osobno kosztują 12-18.50 zł, średnio 15 zł. Zakup obiadów abonamentowych pozwala na oszczędność ok. 20%.);
2. Można dokonać zakupu 10 lub 20 abonamentów;
3. Karnety Abonamentowe są realizowane w lokalu Łycha Smaku w godzinach otwarcia;
4. Karnet Abonamentowy nie jest imienny;
5. Karnet Abonamentowy nie jest związany z datą czy dniami tygodnia aczkolwiek ma ograniczenie związane z datą – wykorzystanie karnetu musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Przekroczenie tego terminu związane jest z koniecznością negocjacji ewentualnego przedłużenia z obsługującymi (a nie jest to łatwe);
6. Duplikatów karnetów nie wydaje się (ale jeśli obsługa zapamięta Abonentowicza z dobrej strony istnieje możliwość dojedzenia zagubionych abonamentów gdyż prowadzimy własną ewidencję wydawanych posiłków niezależnie od karnetu będącego w posiadaniu Abonentowicza);
7. Można realizować kilka Obiadów Abonamentowych tego samego dnia (np. zaprosić znajomą/-ego na obiad);
8. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość wymiany dania z Obiadu Dnia na inne z naszej oferty. Zasady rozliczania różnic cenowych: Od sumy cen tablicowych składników posiłku wybranego przez Abonamentowicza odejmujemy sumę cen tablicowych składników Obiadu Dnia (nie jego promocyjną cenę); Jeśli różnica większa od zera pobieramy dopłatę w wysokości różnicy, jeśli mniejsza nie wydajemy reszty;
9. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość wydawania Obiadu Abonamentowego na dwóch niezależnych zestawach talerzy. W przypadku dań niepodzielnych (np. 3 pałki kurczaka) proporcje podziału pozostawiamy Abonamentowiczowi;
10. Obowiązuje regulamin z dnia zakupu Karnetu Abonamentowego chyba, że Abonamentowicze wymyślą absurdalną z naszego punktu widzenia interpretację zasad tak spisanych w regulaminie jak i niespisanych, w takich przypadkach zastrzegamy możliwość zmiany regulaminu z wprowadzeniem zmian wstecznie datowanych;
11. Zastrzegamy prawo odmowy sprzedaży Abonamentu
12. Zastrzegamy prawo do zerwania umowy Abonamentu (ze zwróceniem kosztów niewykorzystanych Karnetów Abonamentowych).
13. Punkt 12 nie działa w drugą stronę. Przynajmniej nie zawsze. W szczególnych przypadkach możemy negocjować.