browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Posiłki profilaktyczne (regeneracyjne)

Wg uchwały Rady Ministrów posiłek profilaktyczny (kiedyś: regeneracyjny) przysługuje pracownikom danego zakładu pracy, zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych, związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym. Niektóre zakłady zapewniają takie posiłki przez cały rok kalendarzowy, a niektóre zgodnie z ustawą tylko w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca.

Podstawową formą jest jedno danie gorące z odpowiednią kalorycznością, jest to najczęściej zupa z wkładką lub danie jednogarnkowe np: gulasz, bigos itp. Posiłki te zawierają 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadają wartość kaloryczną około 1000 kcal.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w naszym punkcie gastronomicznym.

Świadczone przez nas usługi produkcji posiłków regeneracyjnych wg ustaleń do wyboru:
zupa 400ml + wkładka mięsna 80g lub danie „jednogarnkowe” 300g + pieczywo